Personvernerklæring (EU)

Denne personvern erklæringen ble sist oppdatert 10. april 2024 og gjelder statsborgere og lovlige fastboende i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits.

I denne personvern erklæringen forklarer vi hva vi gjør med opplysningene vi innhenter om deg via https://alforno.no. Vi anbefaler deg å lese denne erklæringen nøye. I vår behandling overholder vi kravene i personvernlovgivningen. Det betyr blant annet at:

Vi oppgir tydelig om hvilke formål vi behandler personopplysninger for. Vi gjør dette ved hjelp av denne personvern erklæringen;

vi tar sikte på å begrense vår innsamling av personopplysninger til bare de personopplysningene som er nødvendige for legitime formål;

vi ber først om ditt eksplisitte samtykke til å behandle dine personopplysninger i tilfeller som krever ditt samtykke;

vi tar nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger og krever også dette fra parter som behandler personopplysninger på våre vegne;

vi respekterer din rett til å få tilgang til dine personopplysningene eller få opplysningene korrigert eller slettet, på forespørsel.

Hvis du har spørsmål, eller ønsker å vite nøyaktig hvilke data vi oppbevarer om deg, kan du kontakte oss.


1. Formål, data og oppbevaringsperiode

Vi samler eller mottar personlig informasjon av ulike årsaker knyttet til tjenestene våre. Dette kan inkludere følgende: (klikk for å utvide)


1.1 Kontakt - via telefon, e-post, og/eller nett-skjema

For dette formålet bruker vi følgende data:


 • Et fornavn og etternavn
 • En e-post adresse
 • Et telefonnummer
 • Ip-adresse
 • Informasjon om internettaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om forbrukerens interaksjon med et Internett-nettsted, applikasjon eller annonse
 • Geolokasjonsdata


Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Etter samtykke.

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.


1.2 Nyhetsbrev

For dette formålet bruker vi følgende data:


 • Et fornavn og etternavn
 • En e-post adresse
 • Et telefonnummer
 • Ip-adresse
 • Informasjon om internettaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om forbrukerens interaksjon med et Internett-nettsted, applikasjon eller annonse
 • Geolokasjonsdata


Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Etter samtykke.

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.


1.3 For å støtte tjenester eller produkter som en kunde ønsker å kjøpe eller har kjøpt

For dette formålet bruker vi følgende data:


 • Et fornavn og etternavn
 • En e-post adresse
 • Et telefonnummer
 • Ip-adresse
 • Informasjon om internettaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om forbrukerens interaksjon med et Internett-nettsted, applikasjon eller annonse
 • Geolokasjonsdata


Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Etter samtykke.

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.


1.4 For å være i stand til å tilfredsstille rettslige forhold

For dette formålet bruker vi følgende data:


 • Et fornavn og etternavn
 • En e-post adresse
 • Et telefonnummer
 • Ip-adresse
 • Informasjon om internettaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om forbrukerens interaksjon med et Internett-nettsted, applikasjon eller annonse
 • Geolokasjonsdata


Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Etter samtykke.

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.


1.5 Samle og analysere statistikk for forbedring av nettsted.

For dette formålet bruker vi følgende data:


 • Ip-adresse
 • Informasjon om internettaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om forbrukerens interaksjon med et Internett-nettsted, applikasjon eller annonse
 • Geolokasjonsdata


Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Etter samtykke.

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.


1.6 For å kunne tilby tilpassede produkter og tjenester

For dette formålet bruker vi følgende data:


 • Ip-adresse
 • Informasjon om internettaktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om forbrukerens interaksjon med et Internett-nettsted, applikasjon eller annonse
 • Geolokasjonsdata


Grunnlaget for at vi kan behandle disse dataene er:

Etter samtykke.

Oppbevaringsperiode

Vi beholder disse dataene til tjenesten avsluttes.


2. Deling med andre parter

Vi deler eller utleverer bare disse dataene til databehandlere for følgende formål:


3. Cookies

Nettstedet vårt bruker ikke cookies.


4. Formidlingspraksis

Vi utleverer personopplysninger hvis vi er pålagt det ved lov eller ved rettskjennelse, som svar til et rettshåndhevende organ, i den grad det er tillatt i henhold til andre lovbestemmelser, for å gi informasjon, eller for en etterforskning av en sak knyttet til offentlig sikkerhet.

Hvis nettstedet eller organisasjonen vår blir overdratt, solgt eller fusjonert, kan opplysningene dine bli utlevert til våre rådgivere og eventuelle potensielle kjøpere og vil bli gitt videre til de nye eierne.


Vi jobber for tiden med å få på plass en databehandlingsavtale med Google.


5. Sikkerhet

Vi er forpliktet til å ivareta sikkerheten for personopplysninger. Vi gjør nødvendige sikkerhetstiltak for å begrense misbruk av og uautorisert tilgang til personopplysninger. Dette sikrer at kun de nødvendige personene har tilgang til dine data, at tilgangen til dataene er beskyttet, og at våre sikkerhetstiltak regelmessig blir gjennomgått.


6. Tredjeparts nettsteder

Denne personvern erklæringen gjelder for tredjepart-nettstedet https://order.weorder.com/app/alforno som kobles til via lenker på nettstedet vårt.

Vi bruker dette nettstedet som vår nettbutikk. Vi kan garantere at disse tredjepartene behandler dine personopplysninger på en pålitelig og sikker måte.

Når det gjelder lenker til Foodora og Wolt kan vi ikke garantere for hvordan disse tredjepartene behandler dine personopplysninger. Om det gjøres på en sikker og pålitelig måte. Vi anbefaler at du leser personvern erklæringene til disse nettstedene før du bruker disse nettstedene.


7. Endringer i denne personvern erklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvern erklæringen. Det anbefales at du konsulterer denne personvern erklæringen regelmessig for å være oppmerksom på eventuelle endringer. I tillegg vil vi aktivt informere deg der det er mulig.


8. Få tilgang til og endre dataene dine

Hvis du har spørsmål eller ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, kan du kontakte oss. Du kan kontakte oss ved å bruke informasjonen nedenfor. Du har følgende rettigheter:

Du har krav på å få vite hvorfor dine personopplysninger trengs, hva som vil skje med dem, og hvor lenge de vil bli oppbevart.

Rett til innsyn: Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som er kjent for oss.

Rett til retting: Du har rett til å tilføye, korrigere, og å ha dine personlige data slettet eller blokkert når du måtte ønske det..

Hvis du gir oss ditt samtykke til å behandle dataene dine, har du rett til å tilbakekalle det samtykket og å få dine personlige data slettet.

Rett til å overføre dine data: du har rett til å be om alle dine personopplysninger fra behandlingsansvarlig og overføre dem i sin helhet til en annen behandlingsansvarlig.

Rett til å nekte: Du kan nekte at dine data blir behandlet. Vi etterkommer dette med mindre det er berettige grunner for behandling.

Vennligst sørg for å alltid oppgi tydelig hvem du er, slik at vi kan være sikre på at vi ikke modifiserer eller sletter data fra feil person.


9. Innsending av klage

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer (en klage på) behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.


10. Kontaktdetaljer

Capua Pizzeria AS
Stokkaveien 53
4024 Stavanger
Norge
Nettsted: https://alforno.no
E-post: post@alforno.no
Telefonnr: +47 41 77 77 17 - +47 926 45 199