Franchise

Al Forno Pizzeria er godt etablert i Stavanger regionen med 5 restauranter. Virksomheten er basert på at kundene henter pizzaen selv eller får den levert på døren av partnere. Mottakelsen av vårt mat tilbud har vært økende siden starten i 2005.

Al Forno pizzeria bruker italienske råvarer som gir autentisk smak og utseende. Dette er kostbart, men prisene holdes nede av våre mange faste kunder.

Hva er franchise?
Franchise er et kontinuerlig og langsiktig samarbeid hvor eier av et konsept (franchisegiver) gir lisens til franchisetaker for å drive sin egen virksomhet, basert på franchisegivers merkevare. Virksomheten finansieres, eies og drives av franchisetaker som tar både risikoen og gevinsten. Som kompensasjon tar franchisegiver en royalty som kalles franchiseavgift.

Franchisetaker i Al Forno Pizzeria
Det er enkelt å starte en pizzeria i Al Forno kjeden. Du får tilgang til et utprøvd og komplett forretningskonsept med bl.a. produkter, driftssystemer, markedsførings- og innkjøpsopplegg samt råd og veiledning med hensyn til organisering, opplæring, ledelse og salg. Alle typer mennesker kan bli franchisetakere hos oss, da full opplæring vil bli gitt før start.
Vi forutsetter at du bruker din lokalkunnskap til å skaffe gode lokaler, men bruker selvsagt vår erfaring til å kvalitetssikre dette før du inngår leieavtale med huseier. Markedsområdet for pizzeriaen bør bestå av 8.000- 10.000 mennesker innenfor en radius på 5 km. Dette er ikke absolutt, da andre momenter kan spille inn.

Hva krever vi?
Du må ha stor stå-på-vilje og aller helst delta aktivt i den daglige driften. Vi forventer at du lærer deg vårt konsept og overholder gitte retningslinjer og krav. Du må være 100 % lojal og forstå at konseptet ikke skal forandres, men forbedres.
Det trenger ikke koste så mye å etablere en pizzeria hos oss, kanskje du allerede driver en takeaway eller liten restaurant i dag som kan passe bra til en omprofilering.

Hva kan du forvente?
I Al Forno Pizzeria er vi opptatt av å skape et best mulig driftsgrunnlag for at alle franchisetakere skal kunne få positive resultater i egen virksomhet. Med basis i de erfaringer vi har gjort kan vi med en viss sikkerhet forutse hvilken mulighet konkrete beliggenheter har.
Som på de fleste områder i livet kommer resultater gjennom hardt arbeid. Vi forventer at du etter en etableringsfase på maksimalt to år, skal ha etablert en god og sunn Al Forno avdeling.

Veien videre
Hvis du fortsatt er interessert, er neste steg å investere i en samtale med oss. Dette er nødvendig for at vi skal bli kjent med deg og dine ambisjoner, samtidig som du får en fullstendig gjennomgang av konseptet til Al Forno. Det er svært viktig med kunnskap og forståelsen av konseptet før du starter jakten på egnede lokaler.

Kontakt oss for en god prat

Send oss dine kontaktdetaljer og vi vil ta kontakt med deg så raskt som mulig.